segregacja

segregacja
segregacja {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IIa, blm {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'podział na jednorodne grupy, kategorie według ustalonych kryteriów; klasyfikacja, segregowanie, sortowanie, porządkowanie': {{/stl_7}}{{stl_10}}Segregacja książek, notatek. Przeprowadzić segregację akt. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}socjol. {{/stl_8}}{{stl_7}}'odizolowanie jednych grup ludzkich od drugich w ramach jednego społeczeństwa na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów (np. etnicznych, rasowych, religijnych), często wynikające z irracjonalnych przesłanek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Segregacja rasowa, religijna. Proces segregacji. <łac.> {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • segregacja — ż I, DCMs. segregacjacji, blm 1. rzad. «dzielenie na grupy, kategorie według wybranych cech; segregowanie, klasyfikacja» Segregacja książek, zebranego materiału. Dokonać segregacji zbioru. 2. socjol. «faktyczne lub prawne oddzielenie od siebie w… …   Słownik języka polskiego

  • likwacja — ż I, DCMs. likwacjacji, blm 1. geol. «proces rozdzielania się magmy na frakcje ciekłe o różnym składzie chemicznym, zachodzący pod wpływem siły ciężkości» 2. techn. «częściowe topienie stopu w celu rozdzielenia jego składników» 3. techn.… …   Słownik języka polskiego

  • rasowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, rasowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do rasy ludzkiej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Różnice rasowe. Segregacja rasowa. Przesądy rasowe. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”